Vægtneutral sundhed

Den vægtneutrale tilgang til sundhed, der på engelsk også går under betegnelserne the non-diet approachthe weight-neutral approach, the weight-inclusive approach og Health at Every Size® (HAES®), er en holistisk, klientcentreret tilgang til sundhed. Tilgangen bygger overordnet set på antagelsen om, at et individs sundhedstilstand ikke alene afhænger af tallet på vægten, og at det derfor er muligt at forbedre menneskers sundhedstilstand ved at hjælpe dem med at skabe vedvarende og nydelsesfulde sundhedsvaner – uafhængigt af ændringer i vægten.

Tilgangen er opstået som en modreaktion på de utilsigtede konsekvenser, som den traditionelle vægtfokuserede tilgang til sundhed har medført. Herunder kan nævnes både de fysiologiske konsekvenser, der er forbundet med yoyo-vægt, og de psykologiske konsekvenser, der er forbundet med dels en overoptagethed af mad, krop og vægt, som slankekure og fokus på vægttab ofte medfører, og dels den stigmatisering og diskriminering, der finder sted af mennesker i store kroppe på samfundsplan. Hvis du er interesseret i at læse mere om dette, kan du gøre det under afsnittet: “Argumenterne for at gå i en mere vægtneutral retning“. 

Health at Every Size®

Den vægtneutrale tilgang til sundhed tager udgangspunkt i principperne i den vægtneutrale bevægelse Health at Every Size® (HAES®), der er skabt af the Association for Size Diversity and Health (ASDAH). I HAES® arbejder man ud fra en holistisk definition af sundhed, der ikke blot kan karakteriseres som fraværet af fysisk eller mental sygdom. I stedet eksisterer sundhed på et kontinuum, der varierer alt efter tid og omstændigheder for hver enkelt individ. Sundhed er hverken et moralsk imperativ eller en individuel forpligtelse, og sundhedsstatus bør aldrig bruges til at dømme, undertrykke eller bestemme værdien af et andet menneske (ASDAH, u.å).

HAES® er en bevægelse, der har til formål at fremme kropsaccept, komme vægtstigmatisering og vægtdiskriminering til livs, samt at mindske det kæmpe fokus, der er i samfundet på vægttab og det slanke kropsideal. I HAES® er der fokus på at fremme et fleksibelt, balanceret spisemønster, nydelsesfuld bevægelse og respekt for, at kroppe kommer i forskellige former og størrelser. HAES® bygger overordnet set på følgende fem principper:
 

 • Vægtinklusivitet: Respekter den iboende mangfoldighed af kropsformer og kropsstørrelser og afvis idealiseringen eller sygeliggørelsen af en bestemt vægt.
 • Sundhedsfremme: Støt op om initiativer, som skaber lige adgang til informationer og serviceydelser, der kan forbedre menneskers velbefindende ved både at have fokus på individets fysiske, økonomiske, sociale, spirituelle og emotionelle behov.
 • Respektfuld behandling: Anerkend bias og arbejd målrettet mod at komme vægtdiskriminering, vægtstigmatisering og vægtbias til livs.
 • Spisning for trivsel: Vær med til fremme et fleksibelt, individualiseret spisemønster baseret på sult, mæthed, næringsbehov og nydelse, i stedet for eksternt regulerede kostplaner med fokus på vægtkontrol.
 • Livsforbedrende bevægelse: Støt op omkring fysiske aktiviteter, der tillader mennesker med alle størrelser, evner og interesser at indgå i nydelsesfuld bevægelse i det omfang, de selv ønsker det.

Den vægtneutrale model

Den vægtneutrale tilgang til sundhed hjælper altså med andre ord mennesker med at afkoble deres vægt fra sundhed og skabe vedvarende og nydelsesfulde sundhedsvaner, der fører til øget livskvalitet for den enkelte – uden fokus på vægten. Måden dette helt præcist gøres på er igennem et fokus på tre overordnede områder, nemlig intuitiv spisning, nydelsesfuld bevægelse og kropsaccept.

Intuitiv spisning handler om at lære at regulere sit madindtag på baggrund af indre signaler, herunder specielt sult, mæthed, appetit og nydelse (Tribole & Resch, 2012). Kropsaccept handler om at blive i stand til at acceptere og respektere både sin egen og andres kroppe – uanset vægt eller størrelse – og nydelsesfuld bevægelse handler om at finde måder at bevæge sig på, der er nydelsesfulde og fører øget velvære (Willer & Adams, 2014). Alt dette sker på en basis af selvomsorg eller selvmedfølelse (også kaldet self-compassion på engelsk), hvorved klienten lærer at vise sig selv venlighed og forståelse, selv når tingene ikke lige går, som de gerne ville have det til (Neff, 2015).

Figur 1: Den vægtneutrale model

 

Det der helt præcist skal forstås ved, at der er tale om en vægtneutral tilgang til sundhed er, at man som behandler forholder sig neutralt til både vægt og vægtændringer. Menneskers sundhedstilstand vurderes altså ikke på baggrund af vægt eller BMI, ligesom vægt heller ikke bruges til at vurdere klientens fremgang. Af samme årsag vil man inden for den vægtneutrale tilgang heller ikke bruge termer som “overvægtig”, “undervægtig” eller “normalvægtig”, fordi de netop indikerer, at man kan have en rigtig eller forkert vægt. Den vægtneutrale tilgang til sundhed er altså en holistisk, klientcentreret tilgang, hvor mennesker ikke forskelsbehandles på baggrund af deres vægt eller BMI, men hvor interventioner til enhver tid tager udgangspunkt i den konkrete klientens udfordringer og symptomer. Det er en tilgang, hvor alle mennesker – uanset vægt eller størrelse – bliver behandlet med respekt og omsorg. 

 Referencer

 • ASDAH (u.å.). HAES® Principles (www.sizediversityandhealth.org)
 • Christensen (2019). Effekten af en vægtneutral tilgang til sundhed på overvægtige menneskers fysiske og psykiske sundhedstilstand. VIA University College.
 • Neff (2015). Self-compasssion: The proven power of being kind to yourself. New York: HarperCollins Publishers.

 • Tribole & Resch (2012). Intuitive eating: A revolutionary program that works (3rd ed.). New York: St Martin’s Press.

 • Willer (2013). The non-diet approach guidebook for dietitians: A how-to guide for applying the non-diet approach to individual dietetic counseling. Releigh: Lulu Publishing Ltd.

 • Willer & Adams (2014). The non-diet approach guidebook for psychologists and counselors: A how-to guide for applying the non-diet approach with individual clients. Releigh: Lulu Publishing Ltd.

Copyright © 2021 Vægtneutral Sundhed | kontakt@vaegtneutralsundhed.dk