Retningslinjer for vægtneutrale behandlere

For at blive listet som vægtneutral behandler på www.vaegtneutralsundhed.dk er det et krav, at man som behandler kan stå inde for samt leve op til følgende retningslinjer. Det forventes, at man lever op til retningslinjerne i egen praksis såvel som ved offentlig kommunikation. Retningslinjerne lyder som følgende:

 

1. Vægtneutralitet

 • Behandleren forholder sig neutralt til vægt og vurderer derfor ikke klientens sundhedsstatus ud fra vægt/BMI eller dømmer en bestemt vægt som værende ”for høj” eller ”sundhedsskadelig”.
 • Behandleren anerkender, at vægttabsinterventioner er uholdbare som langsigtet behandlingsstrategi, og tilbyder derfor ikke hjælp til vægttab – hverken direkte eller indirekte – eller opstiller mål med fokus på vægtændring.
 • Behandleren forholder sig neutralt til vægtændringer og omtaler ikke vægttab eller vægtøgning som hverken positivt eller negativt i forhold til sundhed.
 • Behandleren vejer som udgangspunkt ikke sin klient i forbindelse med behandlingsforløbet, og vægten bruges ikke til at evaluere klientens fremgang (NB: Undtagelse ved behandling af spiseforstyrrelser).

 

2. Kropsaccept

 • Behandleren respekterer den iboende mangfoldighed af kropsformer og kropsstørrelser og fremhæver ikke en bestemt vægt eller kropsform som værende bedre eller sundere end andre.
 • Behandleren afholder sig fra at bruge vægtcentreret sprogbrug til at omtale menneskers størrelser, herunder betegnelser som ”undervægt”, ”normalvægt” eller ”overvægt”, der netop indikerer, at der findes en rigtig eller forkert vægt.
 • Behandleren bestræber sig i stedet på at bruge vægtneutralt sprogbrug til at omtale menneskers størrelser, herunder betegnelser som ”tyk”, ”tynd”, ”mennesker i store kroppe” eller ”mennesker i små kroppe”.
 • Behandleren støtter klienten i at acceptere og respektere både sin egen og andres kroppe uanset vægt eller størrelse.

 

3. Intuitiv spisning

 • Behandleren laver ikke kostplaner og/eller opstiller regler for enten hvad, hvor meget eller hvornår klienten må spise med vægtændring som formål (NB: Undtagelse ved behandling af spiseforstyrrelser).
 • Behandleren inddeler og omtaler ikke fødevarer i sort/hvide-kategorier, såsom ”sundt” og ”usundt”, ”godt” og ”dårligt” eller ”slankende” og ”fedende”.
 • Behandleren støtter klienten i at vælge mad ud fra deres præferencer, omstændigheder, ressourcer og kultur, uden at dømme og uden vægtbias.
 • Behandleren støtter klienten i at spise intuitivt og dermed opnå et fleksibelt spisemønster baseret på indre signaler, herunder sult, mæthed, appetit og nydelse.

 

4. Nydelsesfuld bevægelse

 • Behandleren opstiller ikke mål om mængde eller type af fysisk aktivitet for klienten med det formål at opnå vægttab eller ændring af kropskomposition.
 • Behandleren inddeler og omtaler ikke konkrete øvelser efter deres indvirkning på kropsvægten eller kropsformen, såsom”fedtforbrændende” eller ”opstrammende”.
 • Behandleren støtter derimod klienten til – i det omfang klienten ønsker det – at finde måder at bevæge sig på, der er nydelsesfulde og bidrager til øget velvære.

 

5. Respektfuld behandling

 • Behandleren forskelsbehandler ikke sine klienter på baggrund af vægt/BMI, hvorfor interventioner til enhver tid tager udgangspunkt i den konkrete klients udfordringer eller symptomer.
 • Behandleren respekterer klientens behov for selvbestemmelse, hvorfor ændring af sundhedsadfærd udelukkende er klientens eget valg, og behandlerens mening om, hvad der måtte være bedst for klienten, aldrig bør trumfes igennem.
 • Behandleren anerkender, at sundhed ikke er et moralsk imperativ, og at man ikke bliver et bedre menneske af at udvise sundhedsfremmende adfærd.

Arbejder du vægtneutralt,
og ønsker du at komme på listen?

Så send en mail til os på kontakt@vaegtneutralsundhed.dk med en kort beskrivelse af, hvad dit speciale er, hvem du hjælper, hvilke ydelser du tilbyder samt dine kontaktinformationer (lokation, hjemmeside, email og evt. facebookside). Vedhæft også gerne et vellignende billede af dig selv. Vi kommer efterfølgende til at gennemse din hjemmeside og tilhørende sociale medier og laver en vurdering af, hvorvidt det er muligt for dig at blive listet som vægtneutral behandler.

Copyright © 2019 Vægtneutral Sundhed | kontakt@vaegtneutralsundhed.dk